Mobil        İcarə
vip-icon

VIP Elan Yerləşdir - Tel:055 557 57 15

Elan silmə və redaktə etmə qaydası
Artıq yerləşdirilmiş elanın redaktə edilməsi və ləğv edilməsi proseduru:
Elan yerləşdirmə prosesi başa çatdiqdan sonra elanın identifikasiya kodu (nömrəsi) görsənmiş olur, lütfən bu kodu yadda saxlayın.
Gələcəkdə elan üzərində hər hansı dəyişiklik edərsinizsə bu kod sizə lazım olacaq.
Əgər elanınızda hər hansı dəyişiklik edəcəksinizsə bu halda saytın administratoruna müraciət
edərək identifikasiya kodunu deyin, o sizə yardımçı olacaq
Əgər elan artıq aktual deyilsə və yaxud digər səbəbdən elanı ləğv etmək istəyirsinizsə saytın
administratoruna müraciət edin, o sizə bu mövzuda yardımçı olacaq.

Bizimlə əlaqə Tel:055 501 57 15

Yazdır